Kvalitní a ekonomické ubytování v klidné okrajové části Prahy.

Od 180 Kč/noc za jednu osobu.

Informace o zpracování osobních údajů hostů

Host na recepci:

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen "GDPR") vám sdělujeme, že v souvislosti s vaším pobytem provádíme zpracování vašich osobních údajů.

Jde o údaje, které předáváte na recepci při ubytování pro zápis do Knihy hostů. Ty jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu vašeho pobytu. Jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu.

Pro usnadnění ubytování (check-in) je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu.

Z titulu oprávněného zájmu je v souladu se zákonem 480/2004 používáme i pro zasílání e-mailových nabídek. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.

Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.


Správcem osobních údajů je:

Ubytování Fontána, Náchodská 2353/15, Praha 9 - Horní Počernice

Provozovna:

Ubytování Fontána, Náchodská 2353/15, Praha 9 - Horní Počernice


Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů:

Email: jaroslavflachs@seznam.cz, Tel.: +420 777 565 665


Informace o zpracování osobních údajů hostů

Internetové stránky:

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen "GDPR") vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.


Správcem osobních údajů je:

Ubytování Fontána, Náchodská 2353/15, Praha 9 - Horní Počernice

Provozovna:

Ubytování Fontána, Náchodská 2353/15, Praha 9 - Horní Počernice


Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů:

Email: jaroslavflachs@seznam.cz, Tel.: +420 777 565 665